+
 
   
 
               
  Till SEVERUS CONSULTING  
 
 
  Till SEVERUS CONSULTING    
 
     
   
  SERVICEKURS  
  SERVICETABBAR  
  TEKNIK  
     
     
     
 
 
 

 

Kommunikation innebär i detta sammanhang  överförande av information, idéer och attityder mellan människor.

 

 

 
   
 
SEVERUS AB  -  ARBRÅ  -  SWEDEN