Till SEVERUSCOMMUNICATION www.severus.se
 
   
START UTVECKLING UTBILDNING MARKNAD TEKNIK FÖRETAGET KONTAKTA LÄNKAR NYHETER NATUR & FISKE
   
FÖRETAGET
 
       
 
Företaget
Mailto: S Ferneryd
Vi erbjuder bred verklighetsförankrad kompetens.
 
S Ferneryd, startade Severus AB under 90-talet efter lång och bred erfarenhet från näringslivet inom olika branscher och befattningar, i både små lokala företag och stora internationella koncerner.
Några branscher: plastindustrin, verkstadsindustrin, oljebranschen, kolbranschen, pappers- och massaindustrin, gruvindustrin, m.fl.
Några befattningar: företagsledning (VD), marknads- och försäljningsledning, produktionsledning, konstruktionsledning.
Dessutom erfarenhet av tekniska konstruktioner och problemlösningar genom egna företag.
 
 
 
 
Back Next