SEVERUS AB - kompetent samarbetspartner Till SEVERUSCOMMUNICATION www.severus.se
 
 
START UTVECKLING SEVERUS UTBILDNING MARKNAD TEKNIK FÖRETAGET KONTAKTA LÄNKAR NYHETER NATUR
 
SEVERUS UTBILDNING
 
       
 
SEVERUS UTBILDNING
BÄTTRE SERVICE: KOMMENTARER
BÄTTRE SERVICE: SERVICETABBAR
 
För att kunna ge bra service åt kunderna måste de flesta verksamheter i en organisation samverka och all personal bör kunna möta kundernas behov inom sitt område. Kursen är därför lämplig för "frontpersonal" och alla som möter "kunder" i sitt arbete, samt för dem som vill och behöver veta mer om hur servicen bör fungera inom organisationen för att åstadkomma ett bra kundbemötande.
Kurslängd: 1 dag

Efter avslutad kurs har deltagarna fått insikt i vissa grunder i beteendet vid "mänsklig kommunikation" för att fungera ännu bättre som "servicegivare". Vidare har deltagarna fått förståelse för sin egen och sin arbetsgrupps situation gentemot kunder och kollegor, samt insikt i hur de kan förbättra sin egen och gruppernas motivation och effektivitet.

KURSPLAN:

  1. Allmänt om service
Servicens betydelse idag
Varor och tjänster
Varför förlorar vi kunder?
    6. "Ett nytt tänkande"
Kunden i centrum
Entreprenörskap
Kvalitet
Positivt tänkande, vinnare/förlorare
  2. Mänsklig service
Mänskliga behov
Hård- och mjukvara
Vad är god service?
Nöjda och missnöjda kunder
Reklamationer och klagomål
    7. Personlig effektivitet
Effektivitet
Gör vi rätt saker?
Hinder för effektivitet
Tidplanering
  3. Det hänger på dig
"Sanningens ögonblick"
Värderingar
Människosyn
Hjärnprofiler
    8. Prioritering
Mål
Brådskande/viktigt
  4. Kommunikation
Störningar
Kroppsspråk
Kunddialog
    9. Problemlösning
Problemformulering
Barriär
Känt/okänt
  5. Arbetsgruppen
Arbetskamrater
Ledarskap
Motivation och drivkrafter
Konflikter
Intern kommunikation
  10. Övrigt
Sammanfattning

Har du frågor om kursplanen, eller vill beställa kursplan/kundlista - gå till sidan KOMMENTARER där du kan skriva ned och skicka dina meddelanden direkt! - OBS! Du kan också skriva ut den här kursplanen i pdf- format: Till utskriftsformat - Om du inte har Adobe PDF kan du ladda ner programmet här:      Ladda ner 

 

"Du känner mig. Jag är en snäll person. När jag får usel service, klagar jag aldrig, protesterar jag aldrig, kritiserar jag aldrig, och jag skulle inte drömma om att ställa till en scen.
Jag är en av dessa snälla kunder, och jag skall berätta vad jag mer är. Jag är kunden som inte kommer tillbaka. Jag tar det du erbjuder, därför att jag vet att jag inte kommer tillbaka. Jag kunde skällt ut dig och känt mig bättre, men i det långa loppet är det bättre att bara tyst försvinna.
Du förstår, en snäll kund som jag, mångfaldigad genom andra likadana, kan få en verksamhet på fall. Det finns många av oss. När vi blir tillräckligt illa bemötta, går vi till en av dina konkurrenter."

 
 
 
Till sidans topp Back Next